Освітні послуги ХНТУСГ імені Петра Василенка сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008
Понеділок, 01.03.2021, 20:38
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
МЕХАНОТРОНІКИ І СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню

ДІЯЛЬНІСТЬ


Наші друзі

ХНТУСГ

ХНТУСГ

 Кафедра агротехнологій та екології
альтернативное название картинки

ПУЗІК Володимир Кузьмич
Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України


Адреса: пр. Московський, 45, e-mail: agroecology265@gmail.com

За рішенням Вченої Ради ХНТУСГ з серпня 2017 року створена кафедра агротехнологій та екології на базі двох секцій кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова ННІ МСМ - секції агрономії та секції виробничого навчання.
Днем народження кафедри можна вважати 1930 рік, коли в Харківському інституті механізації сільського господарства було створено дві біологічні кафедри: ґрунтознавства і агрохімії (завідувач - проф. Муравсянський С.М.) та землеробства і рослинництва (завідувач – проф. Супруненко О.І.). У 1937 році кафедри були об’єднані в одну – землеробства і рослинництва, професором якої, а згодом і завідувачем, став професор Ковальов М.Д. М.Д. Ковальов керував розробкою і впровадженням у виробництво локального способу внесення мінеральних та органо-мінеральних добрив при сівбі сільськогосподарських культур, безвисадкового вирощування насіння цукрових буряків, створенням морозостійкого сорту кукурудзи. Він зі співробітниками кафедри видав низку значущих монографій і навчальних посібників і підручників: «Культура чумизи» (1950 р.), «Гранульовані добрива», «Нове в удобренні полів» (1961), «Основи землеробства і рослинництва» (1963), «Основи агрономії» (1968).
З 1974 р. до 1980 р. кафедру очолював доцент Атрошенко М.Д. Під його редакцією було видано навчальний посібник «Основи агрономії». З 1980 по 2005 роки кафедру очолював професор Солошенко О.В. У 2005 році згідно з рішенням Вченої Ради університету утворилося 2 кафедри: агрономії та екології, яку очолив проф. Солошенко О.В., загальної та біологічної хімії, яку очолив проф. Васильєв С.І. У 2009 році згідно з рішенням Вченої Ради університету утворилася кафедра хімії, агрономії та екології, яку очолив проф. Васильєв С.І. У 2011-2013 роках секція агрономії і екології ввійшла до складу кафедри фізики, хімії і агрономії ННІ ПХВ під керівництвом професора Спольніка О.І.
Секція виробничого навчання створена у 1991 році з метою покращення практичної підготовки студентів і була відповідальною за підготовку в університеті робітничої професії «Тракторист-машиніст». Очолював секцію з дня її заснування доцент, кандидат технічних наук Кириченко В.О. Трудова діяльність Кириченка В.О. тісно пов’язана з навчально-дослідним господарством, де 15 років був відповідальним від університету за підготовку техніки і своєчасне збирання зернових культур. З 2012 року секцію очолював кандидат сільськогосподарських наук, доцент Горбаньов А.П.
У зв’язку з реорганізацією структури ХНТУСГ імені Петра Василенка у травні 2013 року секція агрономії та секція виробничого навчання стали структурними підрозділами кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ННІ МСМ.
У серпні 2017 року секції агрономії та секція виробничого навчання були відокремлені від кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова і об’єднані у складі кафедри агротехнологій та екології під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, член-кореспондента НААН України Пузіка Володимира Кузьмича. В той же час на кафедрі відкрито спеціальність 101 «Екологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр».
Співробітники кафедри мають великий досвід практичної і виробничої діяльності. В колективі кафедри працюють 4 професори – Пузік В.К., Горбаньов А.П., Любимова Н.О., Писаренко П.В., 4 доцента – Шептур О.А., Панкова О.В., Чалая О.С., Вотченко О.С., 2 старших викладача – Фесенко А.М., Безпалько В.В., 2 асистента – Циба М.В., Сорокотяга А.В., 4 навчальні майстра – Балабанов С.А., Батожський А.І., Костін С.В., Козловський Ю.А., завідувач лабораторією Циба В.М., спеціаліст І-ї категорії Яковлєва М.В.
Кафедра має навчальні лабораторії і бокси для зберігання техніки загальною площею 650 м2. У її розпорядженні значна кількість сільськогосподарської техніки, зернозбиральні комбайни, начіпні і причіпні машини та знаряддя (плуги, культиватори, сівалки, саджалки, фрези, борони, катки, оприскувачі та ін.).
Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі: «Основи агрономії», «Технології виробництва продукції рослинництва», «Основи екології», «Інженерна екологія», «Технології механізованих робіт». Навчальна робота кафедри направлена і на практичну підготовку студентів. Вона включає навчальну практику з агрономії та практику з керування сільськогосподарською технікою. В результаті реалізації програм навчальної практики з керування сільськогосподарською технікою і дисципліни «Технології механізованих робіт» на базі кафедри агротехнологій та екології студенти одержують вміння і навички керування тракторами, агрегатами і самохідними сільськогосподарськими машинами в об’ємі, необхідному для присвоєння кваліфікації тракториста-машиніста. Навички керування сільськогосподарською технікою, технологічної наладки агрегатів і виконання основних механізованих робіт студенти одержують на навчальному полігоні площею 12 га. Щорічно біля 350 студентів університету оволодівають робітничою професією «Тракторист-машиніст» різних категорій і одержують відповідні посвідчення. Для забезпечення навчального процесу розроблено і видано комплекти методичних матеріалів з технологічної наладки машинно-тракторних агрегатів і з керування сільськогосподарською технікою. Практика з агрономії проводиться на базі колекційного розсадника та дослідних полів кафедри.
З 2007 року щорічно проводиться свято «День механіка». На святі проводяться конкурси серед студентів, а саме: «Кращий з теорії інженерних рішень», «Кращий фахівець із виконання оранки», «Кращий фахівець із виконання обробітку міжряддя», «Кращий налагоджувач», «Кращий водій», «Кращий фахівець із конструкції техніки», «Кращий діагност», «Кращий еколог». При секції виробничого навчання була створена, і функціонує нині, машино-технологічна станція. Маючи в своєму складі сучасну техніку і досвідчені кадри, кафедра надає допомогу підприємствам АПК області по виконанню основних технологічних операцій (обробіток ґрунту, сівба та збирання врожаю) і є однією із баз, де студенти науково-навчального інституту механотроніки та систем менеджменту проходять виробничу практику, підвищуючи свою практичну професіональну підготовку.
Викладачі кафедри зосереджують свою увагу на розвитку наукових досліджень у рамках ініціативної науково-дослідної роботи «Інноваційні агро-екологічні методи вдосконалення виробництва сільськогосподарської продукції» (державний реєстраційний номер 0116U002833).
Протягом останніх років викладачами кафедри опубліковані навчальні посібники і монографії «Агроекологія» (2013 р.), «Environmental engineering» (2015 р.), «Environmental science for engineering professionals» (2017 р.), «Agronomy and crop growing» (2017).
З метою впровадження нових форм організації навчального процесу для всіх спеціальностей кафедрою агротехнологій та екології розроблені й використовуються електронні посібники і електронні навчальні курси з екологічних та агрономічних дисциплін. Розроблена та активно використовується тестова система оцінки знань і умінь студентів.
Для забезпечення навчального процесу щорічно видаються методичні вказівки до проведення практичних робіт з усіх дисциплін кафедри. Викладачі беруть участь у роботі в межах «Системи дорадництва» агроформувань АПК Харківської області, консультуючи спеціалістів аграрного бізнесу у сфері впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур, добору сортів рослин, охорони ґрунтів та екологічно збалансованого ведення сільськогосподарського виробництва. Викладачі постійно здійснюють виховну роботу серед абітурієнтів, студентів, випускників. Кафедра має кураторство у групах інституту. Підтримується зв'язок з молодими спеціалістами.
У даний час кафедра агротехнологій та екології акцентує свою увагу на створенні потужної бази для проведення навчальної практики студентів на землях учгоспу ХНТУСГ. Іншою важливою задачею є розробка навчально-методичних комплексів дисциплін та наукових досліджень, які б дали змогу підготувати кваліфікованих, високо професійних, соціально активних, креативних спеціалістів екологічного профілю.

альтернативное название картинки
Пузік Володимир Кузьмич
д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри агротехнологій та екології ННІ МСМ ХНТУСГ імені Петра Василенка.
Тема дисертаційної роботи:
- докторської дисертації – «Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах».
Науковий напрямок роботи (області інтересів):
Вивчення алелопатично ативних виділень найбільш розповсюджених у культурі видів злаків: м᾿якої пшениці (Tr. aestivum L.), твердої пшениці (Tr. durum Desf.), жита (Secale cereale L.), тритикале (Tr. аestivum forme) та їх використання для вирішення практичних завдань екології, рослинництва та селекції.
Контактні дані:
Пузік Володимир Кузьмич
61050, м. Харків, пр. Московський, 45, ННІ механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка, кафедра агротехнологій та екології.
т. +38-067-572-02-38
Посилання на індекс Хірша: Google-academy
альтернативное название картинки
Любимова Ніна Олександрівна
д.т.н., професор кафедри агротехнологій та екології ННІ МСМ ХНТУСГ імені Петра Василенка.
Тема дисертаційної роботи:
- докторської дисертації – «Контроль багатокомпонентного забруднення навколишнього середовища відходами енергетичних та енергоємних підприємств».
Науковий напрямок роботи (області інтересів):
Екологічний контроль та моніторинг, Охорона праці та навколишнього середовища.
Контактні дані:
Любимова Ніна Олександрівна
61050, м. Харків, пр. Московський, 45, ННІ механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка, кафедра агротехнологій та екології.
т. +38-068-988-05-62
Посилання на індекс Хірша: Google-academy
альтернативное название картинки
Горбаньов Анатолій Петрович
к.с.-г.н., професор кафедри агротехнологій та екології ННІ МСМ ХНТУСГ імені Петра Василенка.
Тема дисертаційної роботи:
- кандидатської дисертації – «Ресурсозберігаюча технологія утримання індичок батьківського стада».
Науковий напрямок роботи (області інтересів):
Пошуки сучасних енергоматеріаломістких технологічних процесів виробництва інкубаційних яєць сільськогосподарської птиці.
Контактні дані:
Горбаньов Анатолій Петрович
61050, м. Харків, пр. Московський, 45, ННІ механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка, кафедра агротехнологій та екології.
т. +38-067-571-66-94
Посилання на індекс Хірша: Google-academy
альтернативное название картинки
Панкова Оксана Володимирівна
к.с.-г.н., доцент кафедри агротехнологій та екології ННІ МСМ ХНТУСГ імені Петра Василенка.
Тема дисертаційної роботи:
- кандидатської дисертації – «Селекційно-генетичні ефекти дії іонізуючого випромінювання на ріст, розвиток та гібридизацію злакових».
Науковий напрямок роботи (області інтересів):
Дослідження еколого-генетичних та фізіолого-біохімічних ефектів електромагнітного випромінювання різних діапазонів на ріст і розвиток сільськогосподарських культур на різних етапах онтогенезу.
Контактні дані:
Панкова Оксана Володимирівна
61050, м. Харків, пр. Московський, 45, ННІ механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка, кафедра агротехнологій та екології.
т. +38-050-605-16-68
Посилання на індекс Хірша: Google-academy
альтернативное название картинки
Чалая Ольга Сергіївна
к.с.-г.н., доцент кафедри агротехнологій та екології ННІ МСМ ХНТУСГ імені Петра Василенка.
Тема дисертаційної роботи:
- кандидатської дисертації – «Еколого-біологічні особливості виробництва свинини за умов надлишку в раціоні важких металів».
Науковий напрямок роботи (області інтересів):
Виробництво екологічно чистих продуктів тваринництва.
Контактні дані:
Чалая Ольга Сергіївна
61050, м. Харків, пр. Московський, 45, ННІ механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка, кафедра агротехнологій та екології.
т. +38-066-630-05-42
Посилання на індекс Хірша: Google-academy
альтернативное название картинки
Шептур Олександр Андрійович
к.т.н., доцент кафедри агротехнологій та екології ННІ МСМ ХНТУСГ імені Петра Василенка.
Тема дисертаційної роботи:
- кандидатської дисертації – «Обоснование параметров технологического процесса очистки и сортирования семян сельскохозяйственных культур в селекции и семеноводстве на очистителе семян вибрационном лабораторном».
Науковий напрямок роботи (області інтересів):
Доочищення та підвищення посівних якостей насіннєвих сумішів сільськогосподарських культур на віброфрикційних машинах.
Контактні дані:
Шептур Олександр Андрійович
61050, м. Харків, пр. Московський, 45, ННІ механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка, кафедра агротехнологій та екології.
т. +38-066-155-98-68
Посилання на індекс Хірша: Google-academy
альтернативное название картинки
Фесенко Алла Михайлівна
старший викладач кафедри агротехнологій та екології ННІ МСМ ХНТУСГ імені Петра Василенка.
Тема дисертаційної роботи:
- кандидатської дисертації – « - ».
Науковий напрямок роботи (області інтересів):
Екологія, інженерна екологія.
Контактні дані:
Фесенко Алла Михайлівна
61050, м. Харків, пр. Московський, 45, ННІ механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка, кафедра агротехнологій та екології.
т. +38-098-372-32-74
Посилання на індекс Хірша: Google-academy
альтернативное название картинки
Безпалько Валентина Василівна
старший викладач кафедри агротехнологій та екології ННІ МСМ ХНТУСГ імені Петра Василенка.
Тема дисертаційної роботи:
- кандидатської дисертації – «Формування урожайності, посівних і товарних якостей за використання мікрохвильового опромінення насіння та регуляторів росту рослин в умовах Східного Лісостепу України».
Науковий напрямок роботи (області інтересів):
Агрономія, рослинництво, насінництво, насіннєзнавство.
Контактні дані:
Безпалько Валентина Василівна
61050, м. Харків, пр. Московський, 45, ННІ механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка, кафедра агротехнологій та екології.
т. +38-050-104-51-047
Посилання на індекс Хірша: Google-academy
альтернативное название картинки
Сорокотяга Ганна Василівна
асистент кафедри агротехнологій та екології ННІ МСМ ХНТУСГ імені Петра Василенка.
Тема дисертаційної роботи:
- кандидатської дисертації – «Оптимізація системи удобрення сої в умовах органічного виробництва чорнозему типового в умовах Лівобережного Лісостепу України».
Науковий напрямок роботи (області інтересів):
Органічне виробництво, система удобрення сої, використання прогресивної технології при вирощувані сої.
Контактні дані:
Сорокотяга Ганна Василівна
61050, м. Харків, пр. Московський, 45, ННІ механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка, кафедра агротехнологій та екології.
т. +38-099-46-94-773
Посилання на індекс Хірша: Google-academy
ННІ МСМ © 2021
Приєднуйтесь!
   

Пошук


День механіка Наукові видання 

.
кластер "Агротехніка"


.
Case Education


.
Співробітництво

Адреса
Україна, м. Харків,
пр. Московський, 45,
тел.: (057) 732-86-40,

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0