Освітні послуги ХНТУСГ імені Петра Василенка сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008
Неділя, 16.12.2018, 18:05
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
МЕХАНОТРОНІКИ І СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
Головна Реєстрація Вхід  
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню

ДІЯЛЬНІСТЬ


Наші друзі

ХНТУСГ

ХНТУСГ

 Кафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльность»
альтернативное название картинкиЛЕВКІНА Руслана Володимирівна,
Завідувач кафедри,
доктор економічних наук, професор
Адреса: пр. Московський, 45, телефон: (099) 149-38-85, e-mail: kaf.p2016@yandex.ua
Кафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» була заснована у 2016 році у складі Навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту. Завідувачем кафедри призначено доктора економічних наук Левкіну Руслану Володимирівну.
Сучасний склад кафедри налічує 6 чоловік, у тому числі 4 висококваліфіковані викладачів: професор – Левкіна Р.В., доцент, к.е.н. Гіржева О.М., старші викладачі, к.е.н. – Хлопоніна-Гнатенко О.І., Петренко А.В., та старший лаборант – Висоцька Г.О.
Місія кафедри:
Кафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» створена для забезпечення підготовки фахівців у галузі знань «Управління та адміністрування» за новою спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Навчальний процес забезпечує науково-педагогічний персонал 100% складу якого – доктори та кандидати наук. Основна мета створення та діяльності кафедри – надання максимально сучасного рівня освіти, освоєння кращих національних й міжнародних освітніх стандартів, відповідно до викликів сьогодення та вектору розвитку нашої країни, з використанням останніх досягнень науки в сфері підприємництва і торгівлі, як з теоретичного так і практичного боку, відповідно до вимог світової та європейської систем торгівельних відносин.
Підвищенню якості викладання сприяють наукові дослідження викладачів кафедри, які постійно приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях, публікують статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях, підвищують кваліфікацію у науково-дослідних та навчальних закладах.

альтернативное название картинкиОсновним напрямком наукової роботи кафедри є: «Науково-методологічне забезпечення розвитку соціально-економічних систем в аграрному бізнесі в умовах турбулентності національної економіки та інтеграційних процесів».
Викладачі кафедри спільно з керівниками і спеціалістами суб’єктів аграрного бізнесу Харківської області проводять виїзні заняття з організації торгівельної діяльності, відкриття власної справи та управління ефективністю підприємницької діяльності, укладають договори щодо проходження виробничої і фахової практики студентів, їх працевлаштування.
Співпраця з науковими установами має широку географію: ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ; ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»; Інститутом рослинництва НААНУ ім. В.Я. Юр’єва; Інститутом овочівництва та баштанництва НААНУ; Національним університетом штату Колорадо, США (Colorado State University, USA); Словацьким університетом сільського господарства в м. Нітра, Словаччина (Slovak University of Agriculture in Nitra).
Основні дисципліни, які викладаються на кафедрі:
альтернативное название картинки- Підприємницька діяльність в сфері АПК;
Товарознавство;
Планування бізнесу та оцінка його ефективності;
Логістичне обслуговування торгівельних підприємств;
Біржі та біржова діяльність;
Операційний менеджмент торгівельної та біржової діяльності;
Торгівельна діяльність суб’єктів АПК;
Інноваційні стратегії у підприємництві.
Навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:
альтернативное название картинкиПідприємництво, торгівля та біржова діяльність є новою спеціальністю з підготовки компетентних фахівців, яка охоплює повний спектр знань щодо розробки ідеї, організації та здійснення власного бізнесу.
Створення такої спеціальності обумовлене потребою ринкового середовища та станом економіки в Україні. Потреба країни у висококваліфікованих спеціалістах, які у змозі заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах, постійно зростає. Випускники цієї спеціальності зможуть реалізувати себе в різних сферах економічної діяльності.
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це спеціальність для тих, хто бажає розвиватися та впевнено підніматися кар’єрними сходами.
Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам студенти забезпечуються базами практики на підприємствах торгівлі, виробництва та у сфері послуг, як в Україні, так і за її межами.
Перевагами навчання в ХНТУСГ на цій спеціальності є:
альтернативное название картинки- потужний викладацький склад;
- навчання різними іноземними мовами;
- міжнародне визнання диплому:
- найбільший спектр вибору професій;
- доступ до широкої бази інформаційних ресурсів;
- різні форми навчання, включаючи тренінги та майстер-класи з підприємцями;
- практика та стажування в Україні і за кордоном, зокрема на підприємствах Великої Британії, Данії, Німеччини, Франції, Польщі, Швейцарії та багатьох інших країн;
- можливість отримати паралельну освіту технічного спрямування;
- проживання в кращих гуртожитках міста з максимально комфортними умовами для навчання та відпочинку, які мають вигідне місце розташування в центрі м. Харкова;
- потужна система співпраці зі студентами, а зокрема художня самодіяльність, команда КВК, різноманітні гуртки;
- добре розвинута спортивна підготовка студентів, діють 3 спортивні зали, працюють секції з футболу, баскетболу, тенісу та ін.
Випускник зможе працювати на посадах:
- директор малого підприємства (за видами економічної діяльності);альтернативное название картинки
- директор підприємства з надання послуг (консалтингового, страхового, рекламного тощо);
- керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
- керівник підприємства сфери послуг;
- директор малої торговельної фірми;
- завідувач торговельного залу;
- менеджер у сфері роздрібної та оптової торгівлі;
- менеджер підприємств загального харчування;
- експерт-товарознавець;
- спеціаліст з товарного консалтингу;
- фахівець з біржової торгівлі;
- брокер;
- дилер;
- фахівець із біржових операцій;
- інженера з якості або стандартизації.
альтернативное название картинки

Склад кафедри:
альтернативное название картинки ЛЕВКІНА Руслана Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри
Закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького (ХНУ імені В.Н. Каразіна) у 1991 році. Стаж науково-педагогічної роботи понад 20 років.
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Підвищення ефективності енерговикористання в овочівництві» (2003 р.). У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Стратегічне управління виробничою діяльністю підприємств овочівництва: теорія, методологія, практика».
Має досвід роботи у науково-дослідних установах мережі Національної академії аграрних наук України. Є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертаційних робіт Д 64.832.02.
Керує підготовкою аспірантів та здобувачів наукового ступеня. Під керівництвом Левкіної Р.В. захищені 2 дисертаційні роботи.
Левкіна Р.В. є членом редакційної колегії фахових наукових видань:
- «Вісник ХНТУСГ: економічні науки» (відповідальний секретар);
- «Актуальні проблеми інноваційної економіки» (відповідальний секретар)
- International Scientific E-Journal «Agricultural and Resource Economics».
Сфера наукових інтересів:
- зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів аграрного бізнесу;
- сталий розвиток аграрних підприємств;
- стратегічне управління підприємствами-виробниками овочевої продукції;
- управління соціально-економічними системами в умовах турбулентності економіки.
Має понад 100 наукових праць у фахових вітчизняних та іноземних виданнях, монографії тощо.
Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність у підприємництві», «Світове сільськогосподарське виробництво», «Міжнародний бізнес», «Планування та оцінка ефективності підприємницької діяльності».
альтернативное название картинки

СУМЕЦЬ Олександр Михайлович, д.е.н., професор, академік АЕН України
Закінчив Харківський автомобільно- дорожній університет (ХАДУ) (1983 р.) і Харківський інститут бізнеса і менеджмента (ХІБМ) в (2010 р.). Стаж науково-педагогічної роботи понад 30 років.
Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.10 - Експлуатація автомобільного транспорту на тему: «Прогнозування потреби в запасних частинах для агрегатів трансмісії вантажних автомобілів» (1988 р.) та дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Логістична діяльність підприємств олійно-жирової галузі та оцінка її ефективності» (2016 р.).
Нагороджений відзнакою «DOCENDO DISCІMUS» (УО «Полоцький державний університет», 2012 р.) та медаллю «За відданій справі» (ВО “Країна”, 2014 р.).
Приймав участь у підготовці проекту Національної доктрини реформування і розвитку логістичної системи державних закупівель України. Член НМК МОН України по спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність».
Є головним редактором електронного наукового спеціалізованого видання «International Scientific E-Journal "Agricultural and Resource Economics"» та членом редакційної ради професійного наукового видання: «Вчені записки», «Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Керує аспірантами.
Сфера наукових інтересів:
- логістика та операційний менеджмент;
- економічна безпека та стратегія підприємства.
Опубліковано понад 500 наукових і методичних праць, має патенти і авторські свідоцтва.
Викладає дисципліни: «Логістика», «Основи підприємництва і відкриття власної справи», «Управління соціально-економічними системами», «Стратегії і управління бізнесом».

альтернативное название картинки ГІРЖЕВА Ольга Миколаївна, к.е.н., доцент
Закінчила Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва за спеціальністю «Облік і аудит».
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Економічні механізми підвищення ефективності формування сировинної бази молокопереробних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Має досвід роботи на посаді бухгалтера-економіста. Є сертифікованим членом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, має кваліфікацію за програмою САРА (Certified Agricultural Professional Accountant).
Сфера наукових інтересів:
- розвиток підприємництва в Україні;
- розвиток фінансово-кредитних відносин;
- обліково-аналітичне забезпечення підприємницької та торгівельної діяльності.
Має низку наукових праць у фахових вітчизняних виданнях.
Викладає дисципліни: «Статистика», «Біржова статистика», «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік», «Страхування», «Податкова система», «Оподаткування суб’єктів підприємництва», «Моделювання ситуацій на товарному ринку», «Логістика», «Комерційна логістика», «Економічна безпека підприємства».
альтернативное название картинки ХЛОПОНІНА-ГНАТЕНКО Ольга Іванівнак.е.н., доцент
Закінчила Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва за спеціальністю «Менеджмент організацій».
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Організаційно-економічні засади розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Має досвід роботи на посаді економіста.
Сфера наукових інтересів:
- розвиток кредитної кооперації в контексті розвитку підприємництва на Україні;
- розвиток виробничих кооперативів в аграрному секторі економіки;
- інтеграція та кооперація сільськогосподарських підприємств.
Має низку наукових праць у фахових вітчизняних та іноземних виданнях.
Викладає дисципліни: «Основи менеджменту», «Стратегічній менеджмент», «Інтелектуальний бізнес», «Підприємництво у сфері послуг», «Маркування та фальсифікація сільськогосподарської продукції», «Історія підприємницької діяльності», «Договірні відносини у підприємництві», «Підприємницькі ризики», «Управління змінами», «Корпоративне управління».
альтернативное название картинки ПЕТРЕНКО Анна Віталіївна, к.е.н., старший викладач
Закінчила Харківський національний університет сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю «Менеджмент організацій».
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Удосконалення системи маркетингової інформації на підприємствах овочепродуктового підкомплексу» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Має досвід роботи приватним підприємцем. Має сертифікат участі у програмі обміну для викладачів “Faculty exchange program” в національному університеті штату Колорадо, США.
Сфера наукових інтересів:
- розвиток підприємництва в Україні;
- розвиток маркетингової діяльності суб’єктів АПК;
- удосконалення системи функціонування підприємств за допомогою використання інновацій.
Має низку наукових праць у фахових вітчизняних та іноземних виданнях.
Підтримує співпрацю з такими міжнародними університетами:
- Національний університет штату Колорадо, США (Colorado State University, USA)
- Словацькій університет сільського господарства в м. Нітра, Словаччина (Slovak University of Agriculture in Nitra)
Викладає дисципліни: «Основи підприємництва», «Зовнішньоекономічна діяльність у підприємництві», «Вступ до фаху», «Маркетинг в АПК», «Торгівельна діяльність суб’єктів АПК», «Інфраструктура товарного ринку».
альтернативное название картинки РЯСНЯНСЬКА Альона Миколаївна, к.е.н., асистент
Закінчила Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва за спеціальностями «Облік і аудит», «Землевпорядкування та кадастр».
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Власність на землі сільськогосподарського призначення та її вплив на діяльність сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Сфера наукових інтересів:
- відносини власності в сільськогосподарських підприємствах;
- розвиток земельних відносин в Україні;
- біржова діяльність;
- оціночна діяльність.
Має низку наукових праць у фахових вітчизняних та іноземних виданнях.
Викладає дисципліни: «Біржі та біржова діяльність», «Оціночна діяльність», «Управління конкурентоспроможністю бізнесу», «Біржовий товарний та фондовий ринок», «Методологія та організація наукових досліджень».
альтернативное название картинки

БІЧЕВІН Максим Вікторович, аспірант
В 2015 році закінчив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна за спеціальністю «міжнародна економіка». Тема дипломної роботи: «Вплив транснаціональних корпорації на міжнародному фінансову економіку». У 2017  році закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю «менеджмент».Тема магістерської роботи: «Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств на прикладі ТОВ “Новий сад”». Навчається в аспірантурі з 2017 року.
Сфера наукових інтересів:
- формування та функціонування ринків органічної аграрної продукції;
- управління зовнішньо економічною діяльністю.

альтернативное название картинки

РИКОВА Ганна Петрівна, старший лаборант
Закінчила Кіровський транспортний технікум у 2014 р. за  спеціальністю “Будівництво, обслуговування та ремонт залізничної колії ” та Харківський національний технічний університет  сільського господарства імені Петра Василенка у 2017 р. за напрямком підготовки “Деревооброблювальні технології”.
Сфера професійних інтересів:
- діловодство за системою менеджменту якості;
- сучасні комп’ютерні технології;
- дизайн інформаційних матеріалів;
- міжнародні стандарти ведення діловодства;
- підготовка та організація кафедральних заходів.

ННІ МСМ © Сайт управляється системою uCoz 2018
Приєднуйтесь!
   

Пошук


День механіка Наукові видання 

.
кластер "Агротехніка"


.
Case Education


.
Співробітництво

Адреса
Україна, м. Харків,
пр. Московський, 45,
тел.: (057) 732-86-40,

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0