Освітні послуги ХНТУСГ імені Петра Василенка сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008
Вівторок, 23.04.2019, 18:54
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
МЕХАНОТРОНІКИ І СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
Головна Реєстрація Вхід  
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню

ДІЯЛЬНІСТЬ


Наші друзі

ХНТУСГ

ХНТУСГ

 Характеристика

Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту (ННІ МСМ) почав свою діяльність як факультет механізації сільського господарства в 1930 році з дня заснування Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ). Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 р. за № 244, на базі ХІМЕСГ створено Харківський державний технічний університет сільського господарства (ХДТУСГ). Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. за № 291 ХДТУСГ присвоєно ім’я видатного вченого Петра Василенка. В 2004 році Указом Президента України ХДТУСГ імені Петра Василенка надано статус національного.
Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту розташований в центрі м. Харкова, в будівлі, яка є пам’яткою архітектури, загальною площею 12500 кв.м. Загальна кількість студентів, яка навчається в інституті - близько 700 осіб. На базі інституту створений навчально-науково-виробничий комплекс, до складу якого входять:

8 кафедр:
 • «Трактори і автомобілі»;
 • «Сільськогосподарські машини»;
 • «Оптимізація технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова»;
 • «Агрономія та екологія»;
 • «Мехатроніка та деталі машин»;
 • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • «Безпека життєдіяльності та право»;
 • «Фізичне виховання та спорт»,
та структурні підрозділи:
 • Центр сертифікації та випробування сільськогосподарської та мобільної техніки;
 • 3 науково-дослідні проблемні лабораторії;
 • Вовчанський технікум, який проводить підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Механізація сільського господарства»;
 • Філія на виробництві - науково-дослідне господарство «Кутузівка»;
 • Навчально-науковий дослідний центр «Центральне» та «Мерчанське»;
 • Навчальний полігон площею 43 га;
 • Дослідне поле площею 195 га;
 • Інформаційно-комп’ютерний центр,

на базі яких здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціальностями:

208 «Агроінженерія» (рівні бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора наук) за освітніми програмами:
- процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва;
- якість, стандартизація та сертифікація;
- мехатроніка агропромислового виробництва;

- альтернативні джерела енергії та теплоенергозбереження.

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (рівні бакалавра та магістра) за освітніми програмами:
- підприємницька діяльність;
- торгівельна та біржова діяльність в агропромисловому виробництві.

081 «Право» (рівень бакалавра) за освітніми програмами:
- юридична практика в агропромисловому комплексі;
- право.

Дві кафедри інституту «Трактори і автомобілі» та «Оптимізація технологічних систем ім Т.П. Євсюкова» визнані провідними серед споріднених кафедр сільськогосподарських вищих навчальних закладів України.
Для організації самостійної роботи та побуту студентів в інституті є 2 спортивні зали загальною площею 1600 м2, гуртожиток на 650 місць, їдальня, буфет.
Щорічно студенти проходять навчання, стажування та виробничу практику у вищих навчальних закладах, сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах Великобританії, Франції, Нідерландів, Німеччини, Данії, Швеції, Швейцарії, США, Польщі, та фнших закордоних держав.
Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту був першим в колишньому СРСР, де було застосовано в навчальному процесі:

 • ступеневу підготовку фахівців;
 • модульний принцип навчання і модульно-рейтинговий контроль знань.

Підготовка інженерів з спеціальності „Механізація сільського господарства” в інституті спочатку передбачала загальноінженерну підготовку, вивчення землеробської механіки, конструкції, використання та ремонту тракторів та сільськогосподарських машин. В зв’язку з тим, що наука „агрономія” зародилася раніше ніж „механізація сільського господарства”, питаннями розвитку технологій виробництва сільськогосподарської продукції на підприємствах (в галузі рослинництва) займалися агрономи і, відповідно, в тваринництві – зоотехніки. Інженери-механіки лише забезпечували роботоздатність сільськогосподарської техніки для виконання розроблених технологій.
Сьогодні розробкою технологій виробництва сільськогосподарської продукції в більшій мірі займаються спеціалісти, що створюють і використовують машини, тобто інженери. Терміни „технологія” і „машина” стали невід’ємними. Їх об’єднують питання виробництва, використання, обслуговування та ремонту машин. Наприклад, "технологія виробництва сільськогосподарської продукції”, "технологія переробки і зберігання продукції”, „технологія машинобудування”, „технологічне обслуговування”, "технологія виконання технічного обслуговування”, „технологія ремонту”.
Виходячи з доцільності відповідності форми та змісту процесу навчання за напрямком „Механізація сільського господарства” назва факультету наказом № 01-08/71 від 15.08.2001 р. була замінена на "механіко-технологічний".
Функціонування навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту починається з моменту утворення Харківського державного технічного університету сільського господарства, тобто з часів, коли місто Харків стає центром тракторного та сільськогосподарського машинобудування України. Тривале науково-технічне спілкування факультету з такими провідними підприємствами як ХТЗ, ХЗСШ, УкрНДІСГОМ, УНДІМ та іншими організаціями аграрно-технічного напрямку діяльності, що розташовані в Харківському регіоні, дозволило факультетові придбати унікальний практичний досвід у справі підготовки фахівців для агропромислового комплексу України.
У 1930 році в Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства існував один факультет – механізації сільського господарства. Згодом на базі факультетської кафедри фізики був заснований факультет електрифікації сільського господарства (нині факультет енергетики та комп’ютерних технологій).
До 1990 року на факультеті механізації сільського господарства стаціонарно щорічно навчалося біля двох тисяч студентів. Розширення і поглиблення спеціалізацій, за якими велася підготовка спеціалістів на факультеті, привели до створення нових випускаючих кафедр і відкриття нових спеціальностей. Тоді на базі факультету механізації сільського господарства були створені три нові факультети університету – технічного сервісу, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції, та менеджменту. Факультет, який «дав життя» іншим факультетам і сьогодні займає провідне місце в університеті.
Неможливо не відзначити, що вперше в Україні на факультеті розроблено і впроваджено в серійне виробництво сімейство вібраційних зерноочисних машин; систему для очищення і обезводнення дизельного палива; комплекс машин для внесення органічних та мінеральних добрив, внесення добрив з поливною водою; комп’ютерну інформаційну програму комплектування і оптимізації машинно-тракторного парку «Сільськогосподарські культури - машини – трактори».
Використовуючи багаторічний досвід наукової та педагогічної діяльності вперше в Україні видана багатотомна узагальнююча праця академіка УААН Заїки Петра Митрофановича з теорії сільськогосподарського машинобудування.

Щорічно:

 • відбувається захист кандидатських і докторських дисертацій;
 • видаються фахові збірники наукових праць „Механізація сільського господарства” і „Тракторна енергетика в рослиництві”;  
 • проводяться міжнародні науково-практичні конференції з спеціальності.

Випускники:

Гордістю інституту є Тягло В.М. – посол у Вірменії; Колєснік О.М. – голова Харківської обласної ради; Пономарьов О.П. – Герой Соціалістичної Праці, колишній ректор Бєлгородської аграрної академії; Тур’янський О.В. – ректор Бєлгородської аграрної академії; Крижачківський М.Л. – ректор Таврійської аграрної академії; Глущенко Е.В. – начальник управління оборонної промисловості Міністерства промполітики України; Світличний М.І. – головний інженер заводу КамаЗ дізель; Ма-Пан-Сянь – головний конструктор з двигунобудування Китаю.
Підготовка висококваліфікованих фахівців у навчальному закладі четвертого рівня акредитації може здійснюватися тільки за умови участі колективу в науковій роботі по вирішенню основних питань в галузі. В інституті затверджена комплексна тема науково-дослідної роботи "Розробка і впровадження у виробництво машинно-технологічних систем для механізованого виробництва сільськогосподарської продукції на основі енергозберігаючих, екологічно-безпечних технологій і технічних засобів для різних форм господарювання”, в виконанні якої приймають участь науково-педагогічні працівники та студенти. Над виконанням цієї програми інститут працює у співдружності з ВАТ ХТЗ, УкрНДІСГОМ, НДІОБААН, ІСГР, ЧПА, ПМЗ, ДСКБ "Червона зірка”, ПКІ ”Грунтопосівмаш” (м. Кіровоград), ВАТ "Чугуївська паливна апаратура” Хорольським механічним заводом, підприємствами по виробництву сільськогосподарської продукції з різними формами господарювання.
Велика увага в інституті приділяється виховній роботі. Активно працює „Комітет у справах молоді та спорту”. Аматори інституту є призерами фестивалю „Софіївські зорі”, команда КВК інституту – краща в університеті. Студенти-спортсмени Юношева Ганна (настільний теніс) і Ганзій Володимир (вільна боротьба) – чемпіони Європи. Футбольна команда інституту у 2004-2005 рр. зайняла друге місце серед 30-ти команд вищих навчальних закладів міста Харкова.
В своїй діяльності інститут враховує особливості сьогодення і направляє зусилля професорсько-викладацького складу на ліквідацію суперечності між вимогами соціального замовлення суспільства і реальною готовністю фахівців до здійснення професійної діяльності. Це дозволяє інституту готувати фахівців - бакалаврів, спеціалістів та магістрів на рівні світових вимог.

В інституті основними напрямками удосконалення і подальшого розвитку процесу організації навчання є:

 • створення умов для забезпечення відповідності існуючих навчальних технологій сучасним методологічним принципам побудови навчального процесу;
 • розробка та втілення науково-обґрунтованої системи навчальних методів і прийомів, спрямованих на оптимізацію процесу навчання за діючими критеріями оцінки якості підготовки фахівців.

В основі існуючої технології навчання є:

 • орієнтація на кінцевий результат навчання;
 • програмно-цільовий метод побудови навчального процесу на основі розробки і використання єдиних стандартів;
 • забезпечення на всіх етапах системи управління навчальним процесом;
 • розробка і вдосконалення наукового, матеріально-технічного та методичного забезпечення навчального процесу;
 • розробка і використання на базі науково обґрунтованих норм апарату оцінки (кваліметрії) системи критеріїв і показників досягнень запланованих результатів навчання;
 • розробка програм і методологічного забезпечення набуття практичного досвіду і навичок виконання фахівцями виробничих функцій;
 • розробка ділових та ситуаційних ігор, наближених до умов виробництва;
 • розробка програм стажування на прогресивних у своєму розвитку підприємствах та виробничих формуваннях.

Для реалізації намічених цілей у навчально-науковому інституті механотроніки і систем менеджменту впроваджується системний підхід до підготовки кадрів, під яким розуміється комплексне навчання з єдністю функцій, структури і організації, послідовність і спадкоємність його основних станів.
Виконання такої цільової програми передбачає реалізацію нової мети вищої освіти – всебічного розвитку людини, як особистості, та найвищої цінності фахівця, придбання фундаментальних знань і використання їх в своїй практичній діяльності.

ННІ МСМ © 2019
Приєднуйтесь!
   

Пошук


День механіка Наукові видання 

.
кластер "Агротехніка"


.
Case Education


.
Співробітництво

Адреса
Україна, м. Харків,
пр. Московський, 45,
тел.: (057) 732-86-40,

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0