Освітні послуги ХНТУСГ імені Петра Василенка сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008
Четвер, 27.02.2020, 09:54
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
МЕХАНОТРОНІКИ І СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню

ДІЯЛЬНІСТЬ


Наші друзі

ХНТУСГ

ХНТУСГ

 Міжнародна науково-практична конференція «Розумна агротехніка для ефективного землеробства»
Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Національна академія аграрних наук України
Інноваційний освітній кластер «Агротехніка»
Харківська обласна державна адміністрація
Індустріальна група «УПЕК»
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка


Запрошення на міжнародну науково-практичну конференцію-форум
«Розумна агротехніка для ефективного землеробства»
20 – 21 жовтня 2016 року, Харків, Україна
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Розумна агротехніка для ефективного землеробства», яка відбудеться за ініціативи Індустріальної Групи УПЕК та інноваційно освітнього  кластеру «Агротехніка» 20 - 21 жовтня 2016 року в Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка.
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Систематизація наукових та прикладних досліджень у галузі створення нового покоління «розумної» агротехніки, що реалізує енергозберігаючі, екологічно безпечні, щадні технології точного ефективного землеробства і розробки відповідних мехатронних технічних засобів та пристроїв, а також впровадження їх у серійне виробництво.
ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Мобільні енергетичні засоби з пріоритетними напрямками: оптимальне агрегатування трактора з с/г машинами та знаряддями; шляхи підвищення ефективності МТА; додаткові тягові модулі та ефективність їх використання, у тому числі можливість встановлення ведучих коліс на агрегатованих с/г знаряддях; оптимальне керування рухом МТА з додатковим тяговим модулем;
Секція 2. Мехатроніка та системи точного землеробства з пріоритетними напрямками: керування змішуванням та дозованим внесенням добрив  на задану глибину; передпосівна обробка насіння електромагнітним полем; керування внесенням насіння на задану глибину;
Секція 3. Он-лайн оптимізація технологічних систем землеробства з пріоритетними напрямками: он-лайн експрес аналіз хімскладу та інших параметрів ґрунту по ходу руху ґрунтообробного обладнання; мікшування і дозування добрив за результатами експрес аналізу ґрунту і "карти врожайності поля"; передпосівний обробіток  ґрунту електромагнітними імпульсами.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Українська, російська, англійська.
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
20 жовтня:
- 9.00 - відкриття конференції, форуму та виставки «Агропорт Харків 2016» (Міжнародний аеропорт «Харків», вул. Ромашкіна, 1, зала № 1)
- 11.00-13.00 - Пленарне засідання конференції (ХНТУСГ ім. П. Василенка, вул. Алчевських, 44);
- 14.00 - засідання секцій (ХНТУСГ ім. П. Василенка, вул. Алчевських, 44);
21 жовтня:
- 10:00 - продовження роботи секцій;
- 16:00 - Пленарне засідання, закриття роботи Конференції.
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Світлична Юлія Олександрівна – співголова оргкомітету, в.о. голови ХОДА.
Сімсон Едуард Альфредович – співголова оргкомітету, R&D директор АТ «УПЕК», академік ІАНУ, д.т.н., професор, заслужений діяч науки, Лауреат Державної премії України
Войтов Віктор Анатолійович – співголова оргкомітету, проректор з наукової роботи ХНТУСГ, д.т.н., професор.
Харченко Сергій Олександрович – заступник голови оргкомітету, завідувач кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ, к.т.н., доцент.
Гриненко Олексій Анатолійович – головний конструктор ТОВ УКБ ТШ, к.т.н.,
Адамчук Валерій Васильович – директор Національного наукового центру "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства", д.т.н., професор, Академік НААНУ.
Кравчук Володимир Іванович – директор Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для с.г. виробництва імені Л. Погорілого, д.т.н., професор.
Красовський Євгеніуш – академік Польської академії наук, д.т.н., професор
Жила Віктор Іванович – ректор Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, д.т.н., проф.
Ладика Володимир Іванович – ректор Сумського національного аграрного університету, д.с.г.н., професор.
Шебанін В’ячеслав Сергійович – ректор Миколаївського національного аграрного університету, д.т.н., професор
Кюрчев Володимир Миколайович – ректор Таврійського державного агротехнологічного університету, д.т.н., професор.
Непочатенко Олена Олександрівна – ректор Уманського національного університету садівництва, д.т.н., проф.
Снітинський Володимир Васильович
ректор Львівського національного аграрного університету, к.т.н., доцент.
Мацевітий Юрій Михайлович – директор Інституту проблем машинобудування ім. Підгорного, д.т.н., проф., Академік НАНУ
Михайлович Ярослав Миколайович – декан Національного університету біоресурсів і  природокористування України, к.т.н., професор.
За підсумками конференції буде видано спеціальний випуск наукового журналу «Інженерія природокористування», який включено до переліку фахових видань України. Також заплановано випуск тез доповідей конференції.
Збірник тез доповідей та статті у науковому журналі «Інженерія природокористування» публікуються за фінансової підтримки ІГ «УПЕК».
Статті та тези можна представити українською, англійською або російською мовами.
Розробки, що мають найбільш вагомий науковий та практичний інтерес отримають від виробничників та інвесторів пропозиції щодо їх спільного патентування та подальшого впроваджування у дослідне та серійне виробництво.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Структура статей (згідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 (бюлетень ВАК України №1, 2003)) наступна:
- УДК
- НАЗВА СТАТТІ
- АВТОРИ
- УСТАНОВА
- АНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
- ТЕКСТ СТАТТІ
- СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- АНОТАЦІЯ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ 
- АНОТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
Всі три анотації повинні мати по 200 - 250 слів. Література, рисунки та таблиці оформляються відповідно вимог ВАК України.
Розширені вимоги щодо оформлення, зразки статей та тез знаходяться на сторінці http://mtf.khntusg.com.ua/index/mnpk_rz/0-253
ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор.
3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
4. Формулювання мети статті (постановка завдання).
5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
6. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.
Правила для авторів  - завантажити (.pdf)
Приклад оформлення статей - завантажити (.docx)
ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ТЕЗІВ
1. Назва тез доповіді (великими літерами, жирно, по центру рядка).
2. Прізвище, ініціали авторів (малими літерами по центру рядка).
3. Науковий ступінь, посада,  прізвище та ініціали наукового керівника (рядковими літерами по центру рядка).
4. Повна назва організації (рядковими літерами по центру рядка).
5. Поштова адреса організації, телефон, e-mail.
6. Основний текст тез доповіді 1-2 сторінки (через рядок - з абзацу).
7. Анотація англійською мовою (на окремому аркуші).

Правила для авторів  - завантажити (.pdf)
Приклад оформлення тезів - завантажити (.docx)
ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ЗАЯВКУ ЗА ФОРМОЮ:
Прізвище_________________________________
Ім’я
______________________________________
По-батькові________________________________
Науковий ступінь___________________________
Вчене звання_______________________________
Посада____________________________________
Назва організації (повна та скорочена)_________
Поштова адреса, тел./факс___________________
Секція____________________________________
Назва доповіді_____________________________
Назва статті_______________________________
Необхідні технічні  засоби___________________
Бронювання житла (гуртожиток або готель)____
Тези доповідей, матеріали статей та заповнену заявку просимо надіслати до 1 жовтня 2016 року за ел. адресами pankova_oksana@ukr.net,vbl2008@ukr.net
Наша адреса:
Україна, 61050, м. Харків, вул. Алчевских, 44, ХНТУСГ імені Петра Василенка
Телефони для довідок:
1. Панкова Оксана Володимирівна (057) 700-39-11, (050) 605-16-68;
2. Любецька Вікторія Борисівна (057) 766-00-75, (050) 325-91-46;
3. Власовець Віталій Михайлович (057) 732-73-28, (067) 936 79 24;
E-mail: pankova_oksana@ukr.net, vbl2008@ukr.net, vlasovez@ukr.net
ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ!
Просимо вас надіслати запрошення до участі в конференції – форумі вашим іноземним партнерам та колегам з закордонних університетів.
English version - download (.pdf)
ННІ МСМ © 2020
Приєднуйтесь!
   

Пошук


День механіка Наукові видання 

.
кластер "Агротехніка"


.
Case Education


.
Співробітництво

Адреса
Україна, м. Харків,
пр. Московський, 45,
тел.: (057) 732-86-40,

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0