Освітні послуги ХНТУСГ імені Петра Василенка сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008
Понеділок, 01.03.2021, 20:34
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
МЕХАНОТРОНІКИ І СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню

ДІЯЛЬНІСТЬ


Наші друзі

ХНТУСГ

ХНТУСГ

 Професори

Мельник Віктор Іванович

Проректор з наукової роботи ХНТУСГ імені П. Василенка, професор кафедри «Оптимізація технологічних систем ім. Т.П.Євсюкова» Навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, заступник директора ННІ МСМ із наукової роботи, заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.64.832.01, головний редактор наукового журналу «Інженерія природокористування» та завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії «Інженерія природокористування».
Народився 8 січня 1958 року. В 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Технологические задачи повышения вибротермопрочности кристаллических сцинтилляционных детекторов» за спеціальністю 05.27.06 — технологія, устаткування та виробництво електронної техніки.
В 2010 році захистив дисертацію доктора технічних наук «Наукові основи екологічно ощадних технологій і технічних засобів для внесення рідких добрив та хімзахисту рослин» за спеціальністю 05.05.11 — машини і засоби сільськогосподарського виробництва.
В 2013 році обрано дійсним членом (академіком) Академії наук вищої освіти України.
Читає лекції із чотирьох дисциплін: «Історія науки і техніки», «Проектування технологічних процесів рослинництва», «Використання техніки в АПК» та «Динаміка сільськогосподарських агрегатів».
На сьогодні опубліковано більше 180 наукових праць, із яких більше 40 — винаходи і чотири одноосібні монографії.
Під керівництвом Мельника В.І. захищено дві кандидатські дисертації.


Лебедєв Анатолій Тихонович

Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри "Трактори і автомобілі" з 1978 року, заслужений діяч науки і техніки України. Автор 289 наукових праць, у тому числі 5 монографій. Володар 83 авторських свідоцтв на винаходи. Є засновником та керівником наукової школи з експлуатаційної технологічності сільськогосподарської техніки. Під його керівництвом захищені 3 докторських та 29 кандидатських дисертацій. Автор багатьох підручників і навчальних посібників. Нагороджений Знаком Вищої школи СРСР "За отличные успехи в работе", Знаком "Відмінник аграрної освіти України" І та ІІ ступеню.


Бакум Микола Васильович

Професор, кандидат технічних наук кафедри «Сільськогосподарські машини» Навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
Народився 19 грудня 1953 року. В 1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Обоснование рациональных параметров технологического процесса сепарации мелкосеменных смесей на вибрационной семяочистительной машине» за спеціальністю 05.20.01 – механізація сільськогосподарського виробництва.
Читає лекції з дисциплін «Методи проектування сільськогосподарських машин» та «Процеси, основи конструювання і проектування сільськогосподарської техніки».
Опубліковано більше 600 науково-методичних праць, в тому числі 12 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України та 162 патенти і авторські свідоцтва на винаходи. Запатентовані наукові розробки, виконані у співавторстві з викладачами кафедри, відзначені на Міжнародному салоні винаходів та нових технологій «Новий час» 9 золотими медалями, 4 срібними та 1 бронзовою і дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід 2007» у номінації «Кращий винахід у галузі машинобудування та приладобудування».
Під керівництвом Бакума М.В. захищені 3 кандидатські дисертаціїМорозов Іван Васильович

Професор, доктор технічних наук. Працює на кафедрі "Сільськогосподарські машини” з 1966 року. В 1973 році захистив кандидатську дисертацію. В 2003 році захистив докторську дисертацію. Має 120 друкованих праць 16 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Підготував 2 кандидата наук. Нагороджений подяками і грамотами керівництва вузу, грамотами і знаком пошани Міністерства аграрної політики та відзнакою "Відмінник вищої освіти України”.


Пастухов Валерій Іванович

Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри «Сільськогосподарські машини».
Народився 1 січня 1956 року. В 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Изыскание конструкции и обоснование параметров растворителя туков гидравлического подкормщика сельскохозяйственных культур».
В 2006 році захистив докторську дисертацію на тему «Обґрунтування оптимальних комплексів машинних агрегатів для механізації польових робіт».
Викладає дисципліни: «Сільськогосподарські машини», «Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів». Напрям наукових досліджень: «Ефективне використання машин і обладнання в рослинництві».
Має 227 друкованих праць та 36 авторських свідоцтв і патентів. Підготував двох кандидатів наук.
Академік Міжнародної академії аграрної освіти (МААО). Віце-президент Українського відділення МААО.
Пастухов В.І. має почесні нагороди: знак «Відмінник освіти України», знак «Відмінник аграрної освіти та науки», «Знак пошани».
У 2007 році В.І. Пастухов став переможцем обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Декан факультету».


Артьомов Микола Прокопович

Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри «Оптимізація технологічних систем ім. Т.П.Євсюкова» Навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, голова профспілкової організації університету.
Народився 9 вересня 1958 року. В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення стійкості руху орного агрегату при зміні технічних параметрів системи керування» за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.
В 2014 році захистив дисертацію доктора технічних наук «Динамічна стабільність мобільних сільськогосподарських агрегатів» за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.
В 2012 році обрано членом-кореспондентом Інженерної Академії України. Читає лекції з наступних дисциплін: «Трактори і автомобілі», «Експлуатаційні властивості тракторів і автомобілів», «Робочі процеси тракторів і автомобілів» На сьогодні опубліковано понад 120 наукових праць, із них 5 – патентів і монографіяПід керівництвом Артьомова М.П. захищена 1 кандидатська дисертація.


Антощенков Віктор Миколайович

Професор, кандидат технічних наук кафедри «Трактори і автомобілі» Навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
Народився 24 березня 1957 року. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Повышение точности вождения машинно-тракторного агрегата в технологическом процессе междурядной обработки сахарной свеклы».
На сьогодні опубліковано 90 друкованих праць,із яких 5 навчальних посібників з грифом, 7 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Підготував 1 кандидата наук. Нагороджений знаком «Відмінник технічної служби».


Гринь Леонід Васильович

Професор, завідувач кафедри «Фізична культура та спорт».
Народився 11 серпня 1951 року. Заслужений тренер України з вільної боротьби (2002 р.), Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (2013).
З 1998 року завідувач кафедри «Фізична культура та спорт». Викладає дисципліну «Фізичне виховання». Веде практичні заняття з академічними групами та з групами спортивного вдосконалення з вільної боротьби. Розробив комплекс методичних вказівок для проведення навчально-тренувального процесу з вільної боротьби та баскетболу.
Має 46 публікації, з них 26 наукових та 20 навчально-методичного характеру, в тому числі 20 публікацій у фахових виданнях, є автором навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів з грифом Міністерства освіти і науки України.


Левкіна Руслана Володимирівна

Професор, завідувач кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Народилася 26 жовтня 1968 року. Закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького у 1991 році. Стаж науково-педагогічної роботи понад 25 років.
У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Підвищення ефективності енерговикористання в овочівництві». У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Стратегічне управління виробничою діяльністю підприємств овочівництва: теорія, методологія, практика».
Має досвід роботи у науково-дослідних установах мережі Національної академії аграрних наук України. Є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертаційних робіт.
Керує підготовкою аспірантів та здобувачів наукового ступеня. Під керівництвом Левкіної Р.В. захищені 2 дисертаційні роботи.
Є членом редакційної колегії фахових наукових видань: «Вісник ХНТУСГ: економічні науки», «Актуальні проблеми інноваційної економіки», International Scientific E-Journal «Agricultural and Resource Economics».
Опубліковано понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед них 11 монографій, в тому числі за кордоном. Сфера наукових інтересів: стратегічне управління сталим розвитком суб’єктів аграрного бізнесу в умовах розвитку інтеграційних і глобалізаційних процесів.
Викладає дисципліни: «Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності», «Світове сільськогосподарське виробництво та управління підприємницькою діяльністю», «Управління міжнародною торгівлею та бізнесом», «Світові та регіональні ринки» та ін.

ННІ МСМ © 2021
Приєднуйтесь!
   

Пошук


День механіка Наукові видання 

.
кластер "Агротехніка"


.
Case Education


.
Співробітництво

Адреса
Україна, м. Харків,
пр. Московський, 45,
тел.: (057) 732-86-40,

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0