Освітні послуги ХНТУСГ імені Петра Василенка сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008
Понеділок, 01.03.2021, 21:13
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
МЕХАНОТРОНІКИ І СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню

ДІЯЛЬНІСТЬ


Наші друзі

ХНТУСГ

ХНТУСГ

 Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва

Міністерство освіти і науки України
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Науковий національний центр “ІМЕСГ” НААН України
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Таврійський державний агротехнологічний університет
Полтавська державна аграрна академія
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва»

18 - 19 квітня 2019 року

Харків, Україна
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва», яка відбудеться 18 - 19 квітня 2019 року в навчально-науковому інституті механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.
Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі конференції вчених, фахівців, провідних спеціалістів, практиків, керівників підприємств, аспірантів та студентів.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Експлуатація машино-тракторного парку.
Секція 2. Інтелектуальні системи авто-тракторної техніки.
Секція 3. Мехатроніка технічних і технологічних систем АПВ.
Секція 4. Екологічно-безпечні технології вирощування сільськогосподарських культур.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть опубліковані в тематичному випуску Вісника ХНТУСГ «Механізація сільськогосподарського виробництва» №199, який включено до переліку фахових видань МОН України.
Е-mail: otskonf@ukr.net
Тел.: (050) 605-54-61, відп. Артьомов Микола Прокопович.
Тел.: (050) 025-57-11, відп. Сировицький Кирило Геннадійович.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету

Нанка Олександр Володимирович – ректор ХНТУСГ, академік УНАНЕТ.

Члени оргкомітету

Лисиченко Микола Леонідович – перший заступник голови оргкомітету, перший проректор ХНТУСГ, д.т.н., професор.
Мельник Віктор Іванович – заступник голови оргкомітету, проректор з наукової роботи ХНТУСГ, д.т.н., професор.
Власовець Віталій Михайлович – заступник голови оргкомітету, директор ННІ МСМ ХНТУСГ, д.т.н., професор.
Надикто Володимир Трохимович - проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності ТДАТУ, член-кореспондент НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор.
Подригало Михайло Абович – завідувач кафедри технологій машинобудування і ремонту машин ХНАДУ, д.т.н., професор.
Кюрчев Сергій Володимирович – декан механіко-технологічного факультету ТДАТУ, к.т.н., професор.
Дудніков Ігор Анатолійович – декан інженерно-технологічного факультету ПДАА, к.т.н., професор.
Зубко Владислав Миколайович – завідувач кафедри тракторів, сільськогосподарських машин та технічної експлуатації СНАУ, к.т.н., доцент.
Мироненко Валентин Григорович – начальник відділу ІМЕСГ НААН України, д.т.н., професор.
Артьомов Микола Прокопович – завідувач кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ, д.т.н., професор.
Чеботарьов Валерій Петрович – завідувач кафедри сільськогосподарських машин БДАТУ, д.т.н., професор.
Лебедєв Анатолій Тихонович – завідувач кафедри тракторів і автомобілів ХНТУСГ, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор.
Шуляк Михайло Леонідович – заступник директора ННІ МСМ, д.т.н., доцент кафедри тракторів і автомобілів ХНТУСГ.
Антощенков Роман Вікторович – завідувач кафедри мехатроніки та деталей машин ХНТУСГ, д.т.н., доцент.
Харченко Сергій Олександрович – д.т.н., професор кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ.
Анікєєв Олександр Іванович – к.т.н., доцент кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ.
Шевченко Ігор Олександрович – к.т.н., доцент кафедри тракторів і автомобілів ХНТУСГ.
Циганенко Михайло Олександрович – к.т.н., доцент кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ.
Калюжний Олександр Дмитрович – к.т.н., доцент кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ.
Колєснік Іван Васильович – к.т.н., асистент кафедри тракторів і автомобілів ХНТУСГ.
Романашенко Олександр Анатолійович –  доцент кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ.
Сировицький Кирило Геннадійович – заступник директора ННІ МСМ, старший викладач кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ.
Чигрина Світлана Андріївна – старший викладач кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ.
Гаєк Євген Анатолійович – асистент кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова ХНТУСГ.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Україна, 61050, м. Харків, проспект Московський 45, ХНТУСГ ім. П. Василенка. Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту (ННІ МСМ). Тел.: (057) 732-75-33.
Електронна пошта для листування: otskonf@ukr.net
Для участі в роботі конференції необхідно до «13» квітня 2019 року:
1. Надіслати текст доповіді (статті) в електронному вигляді на e-mail відповідальної особи згідно переліку видань та роздруковану в одному примірнику.
2. Оформити заявку на участь.
Учасникам з інших міст оргкомітет бронює місце в готелі згідно з заявкою.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

18 квітня – пленарне засідання, початок о 1000, пр. Московський, 45, аудиторія 203М.
19 квітня – робота секцій в корпусі по пр. Московський, 45.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ СТАТЕЙ

Структура публікації:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор.
3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
4. Формулювання мети статті (постановка завдання).
5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
6. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

Вимоги до оформлення:

Формат паперу - А4. Сторінки не нумерувати. Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту - 14 пт. Поля  – 2,0 см. Одинарний інтервал. Перший рядок — індекс УДК, з лівого краю, напівжирними. Пропустити один рядок. Назва статті - прописними напівжирними літерами, по центру. Пропустити один рядок. Прізвище, ініціали автора та наукове звання - напівжирними літерами, по центру. Назва організації - курсивом, по центру. Пропустити один рядок. Текст анотації мовою статті, (обсяг 200-250 слів) - по ширині, відступ першої строки абзацу 1,25 см, курсивом. Пропустити один рядок. Основний текст статті - по ширині, відступ першої строки абзацу 1,25 см. Графічні матеріали (*.jpg.) повинні бути розміщені по центру статті. Нумерація та підписи — по центру за зразком: "Рис. 1 - Схема роботи пристрою ....". Назви та нумерація таблиць - по центру за зразком: "Таблиця 1 - Результати розрахунку ....". Формули повинні бути набрані у Місгоsoft Equation 3,0, вирівняні по центру, номера формул вирівняні по правому краю. В кінці статті: список використаних джерел, анотації іншими робочими мовами конференції, які повинні містити назву статті (окремий рядок), прізвище та ініціали автора напівжирними літерами по центру (окремий рядок) та стислий зміст 200-250 слів. Назви «Список використаних джерел», «Аннотация», «Abstract», «Анотація» - друкувати напівжирними літерами, по лівому краю. Між ними та текстом, який був попереду та слідує далі, пропускати рядок. Назва статті в анотаціях - напівжирними літерами, по центру. На наступному рядку - прізвище автора, по центру. Текст анотацій - курсивом, по ширині, відступ першої строки абзацу 1,25 см.
Публікації статті у Віснику ХНТУСГ – безкоштовно.

Транспортне сполучення:

Від станції метрополітену “Площа Конституції” трамваєм № 5, 6 до зупинки “Майдан Героїв Небесної Сотні”.

Телефони для довідок:

(050) 605-54-61 Артьомов Микола Прокопович.
(050) 025-57-11 Сировицький Кирило Геннадійович.

 
ННІ МСМ © 2021
Приєднуйтесь!
   

Пошук


День механіка Наукові видання 

.
кластер "Агротехніка"


.
Case Education


.
Співробітництво

Адреса
Україна, м. Харків,
пр. Московський, 45,
тел.: (057) 732-86-40,

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0