Освітні послуги ХНТУСГ імені Петра Василенка сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008
Середа, 17.01.2018, 04:23
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
МЕХАНОТРОНІКИ І СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
Головна Реєстрація Вхід  
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню

ДІЯЛЬНІСТЬ


Наші друзі

ХНТУСГ

ХНТУСГ

ННІ ТС

ННІ ЕКТ

ННІ БМ

ННІ ПХВ

Партнери

УПЭК

ЛКМЗ

Епіцентр

 Секція "Агрономія" кафедри ОТС ім. Т.П.Євсюкова

ФЕСЕНКО Алла Михайлівна
Завідувач секції, старший викладач


Адреса: вул. Мироносицька, 92, телефон: (057) 700-39-11, e-mail: agroecology265@gmail.com


Секція агрономії була приєднана до кафедри «Оптимізація технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова»  у травні 2013 року. Днем народження секції можна вважати 1930 рік, коли в Харківському інституті механізації сільського господарства було створено дві біологічні кафедри: ґрунтознавства і агрохімії (завідувач - проф. Муравсянський С.М.) та землеробства і рослинництва (завідувач – проф. Супруненко О.І.). У 1937 році кафедри були об’єднані в одну – землеробства і рослинництва, професором якої, а згодом і завідувачем, став професор Ковальов М. Д.
М.Д. Ковальов керував розробкою і впровадженням у виробництво локального способу внесення мінеральних та органо-мінеральних добрив при сівбі сільськогосподарських культур, безвисадкового вирощування насіння цукрових буряків, створенням морозостійкого сорту кукурудзи.
Він зі співробітниками кафедри видав низку значущих монографій і навчальних посібників і підручників: «Культура чумизи» (1950 р.), «Гранульовані добрива», «Нове в удобренні полів» (1961), «Основи землеробства і рослинництва» (1963), «Основи агрономії» (1968).
З 1974 р. до 1980 р. кафедру очолював доцент Атрошенко М.Д. Під його редакцією було видано навчальний посібник «Основи агрономії».
З 1980  по 2005 роки кафедру очолював професор Солошенко О.В.
У 2005 році згідно з рішенням Вченої Ради університету утворилося 2 кафедри: агрономії та екології, яку очолив проф. Солошенко О.В., загальної та біологічної хімії, яку очолив проф. Васильєв С.І.
У 2009 році згідно з рішенням Вченої Ради університету утворилася кафедра хімії, агрономії та екології, яку очолив проф. Васильєв С.І.
У 2011-2013 роках секція агрономії і екології ввійшла до складу кафедри фізики, хімії і агрономії ННІ ПХВ під керівництвом проф. Спольніка О.І.
У зв’язку з реорганізацією структури ХНТУСГ ім. П. Василенка у травні 2013 року секція агрономії стала структурним підрозділом кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова ННІ МСМ. Беззмінним керівником секції агрономії з 2009 по 2015 був професор Солошенко О.В.
З квітня 2015 року секцію очолює старший викладач Фесенко Алла Михайлівна.
альтернативное название картинкиО.В. Солошенко нагороджений знаком «За заслуги в галузі вищої освіти СРСР», знаком «Винахідник СРСР», «За відмінні успіхи в роботі», знаком Міністерства освіти та науки України «Відмінник освіти України», знаком Міністерства Аграрної освіти та науки «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня» 2002 р. та «Відмінник аграрної освіти та науки ІІ ступеня» 2005 р., знаком колегії Міністерства аграрної політики України «Знак пошани», почесними знаками «За заслуги» у 2007 та 2013 роках, знаком Міністерства і ЦК профспілок «Переможець соціалістичного змагання».
Нагороджений почесними грамотами керівництва ХНТУСГ, головного управління сільського господарства облдержадміністрації, голови облради, Міністерства вищої і середньої освіти СРСР, Аграрної партії України, Міністерства сільського господарства України.
Сучасний викладацький склад секції: три доценти, к-ти с.-г. наук (Гутянський Р.А., Цехмейструк М.Г., Панкова О.В.), 2 старші викладачі (Фесенко А.М., Безпалько В.В.), завідувач лабораторії (Яковлєва Г.С.), старший лаборант (Яковлєва М.В.).
На секції викладаються такі дисципліни: Технології виробництва продукції рослинництва; Рослинництво; Сівозміни і технології у рослинництві; Екологія; Основи екології; Інженерна екологія.
Протягом останніх років викладачами секції опубліковані 5 навчальних посібників і підручник з грифом МОН України: «Основи агрономії» (2004р.), «Технології виробництва продукції рослинництва» (2006р.), «Основи екології» (2008р.), «Практикум по агрономії з основами агроекології» (2012р.), «Агроекологія» (2013р.) З метою впровадження нових форм організації навчального процесу для всіх спеціальностей секцією агрономії розроблені й використовуються електронні посібники і електронні навчальні курси з екологічних та агрономічних дисциплін. Розроблена та активно використовується тестова система оцінки знань і умінь студентів.

Для забезпечення навчального процесу щорічно видаються методичні вказівки до проведення практичних робіт з усіх дисциплін.
Науково-дослідна робота на секції виконується за бюджетною тематикою, спільно з провідними установами України за напрямками:
Селекція і агротехніка зернобобових культур;
Родючість і охорона ґрунтів (сумісно з ННЦ ІГА ім. О.М.Соколовського);
Вплив мікрохвильового опромінення посівного матеріалу на урожайність, посівні якості та товарні властивості зернових колосових культур (сумісно з інститутом рослинництва ім. В.Я.Юр’єва );
Удосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату.
За результатами наукових досліджень одержано три авторських свідоцтва на нові сорти квасолі (Харківська, штамбова, Первомайська), 3 патенти на корисну модель, 15 державних стандартів з методів  аналізу ґрунтів (сумісно з ННЦ ІГА ім. О.М.Соколовського), близько 100 наукових статей, 10 книг з технологій вирощування сільськогосподарських культур, 4 з яких нагороджені золотими медалями і дипломами переможця у всеукраїнському конкурсі – виставці «Кращий вітчизняний товар року» в номінації наука (сумісно з кафедрою організації виробництва, бізнесу і менеджменту).
Викладачі проводять консультації для спеціалістів аграрного бізнесу у сфері впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур, добору сортів рослин, охорони ґрунтів та екологічно збалансованого ведення сільськогосподарського виробництва.

альтернативное название картинки
ФЕСЕНКО Алла Михайлівна
старший викладач кафедри «Оптимізація технологічних систем імені Т.П. Євсюкова», секції «Агрономія», ННІ МСМ ХНТУСГ імені Петра Василенка
Тема дисертаційної роботи:
- кандидатської дисертації – « »;
Науковий напрямок роботи (області інтересів):
Екологія, інженерна екологія.
Готова до співпраці за наступними темами:
Дослідження впливу агропромислового виробництва на навколишнє середовище, системи оцінки впливу на довкілля, оцінка екологічної безпечності с.-г. підприємств. Проведення експериментальних досліджень оцінки якості навколишнього середовища.
Контактні дані:
Фесенко Алла Михайлівна
61023, м. Харків, вул. Мироносицька, 92, ННІ механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка, кафедра «Оптимізація технологічних систем імені Т.П. Євсюкова».
т. +38-098-372-32-74
skype: alla.ecology3006 (Фесенко Алла Михайлівна)
Посилання на індекс Хірша: Google-academy
альтернативное название картинки
ПАНКОВА Оксана Володимирівна
к.с.-г.н., доцент кафедри «Оптимізація технологічних систем імені Т.П. Євсюкова», секції «Агрономія», ННІ МСМ ХНТУСГ імені Петра Василенка
Тема дисертаційної роботи:
- кандидатської дисертації – «Селекційно-генетичні ефекти дії іонізуючого випромінювання на ріст, розвиток та гібридизацію злакових»;
Науковий напрямок роботи (області інтересів):
Дослідження еколого-генетичних та фізіолого-біохімічних ефектів електромагнітного випромінювання різних діапазонів на ріст і розвиток сільськогосподарських культур на різних етапах онтогенезу.
Готова до співпраці за наступними темами:
Дослідження впливу дії електромагнітного випромінювання на посівні властивості насіння, метаболічні процеси та цитогенетичні зміни на клітинному та молекулярному рівні в насінні, та обробка даних результатів досліджень.
Контактні дані:
Панкова Оксана Володимирівна
61023, м. Харків, вул. Мироносицька, 92, ННІ механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка, кафедра «Оптимізація технологічних систем імені Т.П. Євсюкова».
т. +38-050-605-16-68
Посилання на індекс Хірша: Google-academy
альтернативное название картинки
ГУТЯНСЬКИЙ Роман Анатолійович
к.с.-г.н., доцент кафедри «Оптимізація технологічних систем імені Т.П. Євсюкова», секції «Агрономія», ННІ МСМ ХНТУСГ імені Петра Василенка
Тема дисертаційної роботи:
- кандидатської дисертації – «Врожайність і якість насіння сої при поєднанні хімічних і агротехнічних прийомів боротьби з бур’янами в східній частині Лісостепу України»;
Науковий напрямок роботи (області інтересів):
Гербологія, рослинництво, землеробство, екологія.
Готовий до співпраці за наступними темами:
Дослідження спрямовані на вирішення актуальних проблем в аграрній галузі – теоретичному обґрунтуванні і оптимізації з позиції ресурсозбереження та екологічної безпеки систем контролювання бур’янів у посівах польових культур з врахуванням сучасного землекористування і змін клімату та новітніх засобів захисту рослин, а також доведення наукових розробок до рівня інновацій.
Контактні дані:
Гутянський Роман Анатолійович
61023, м. Харків, вул. Мироносицька, 92, ННІ механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка, кафедра «Оптимізація технологічних систем імені Т.П. Євсюкова».
т. +38-066-607-95-22
Посилання на індекс Хірша: Google-academy
альтернативное название картинки
ЦЕХМЕЙСТРУК Микола Григорович
к.с.-г.н., доцент кафедри «Оптимізація технологічних систем імені Т.П. Євсюкова», секції «Агрономія», ННІ МСМ ХНТУСГ імені Петра Василенка
Тема дисертаційної роботи:
- кандидатської дисертації – «Урожай і якість зерна вівса залежно від технології вирощування в умовах Північного Лісостепу України»;
Науковий напрямок роботи (області інтересів):
Сільське господарство, рослинництво, технології вирощування сільськогосподарських культур, системи удобрення, сівозміни, захист рослин, обробка даних.
Готовий до співпраці за наступними темами:
Дослідження в галузі сільського господарства, рослинництва, технології вирощування сільськогосподарських культур, системи удобрення, сівозміни, захист рослин. Проведення експериментальних досліджень по технологіях вирощування та обробка даних результатів досліджень.
Контактні дані:
Цехмейструк Микола Григорович
61023, м. Харків, вул. Мироносицька, 92, ННІ механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка, кафедра «Оптимізація технологічних систем імені Т.П. Євсюкова».
т. +38-066-212-93-99
Посилання на індекс Хірша: Google-academy
альтернативное название картинки
БЕЗПАЛЬКО Валентина Василіївна
старший викладач кафедри «Оптимізація технологічних систем імені Т.П. Євсюкова», секції «Агрономія», ННІ МСМ ХНТУСГ імені Петра Василенка
Тема дисертаційної роботи:
- кандидатської дисертації – «Формування урожайності, посівних і товарних якостей за використання мікрохвильового опромінення насіння та регуляторів росту рослин в умовах Східного Лісостепу України »;
Науковий напрямок роботи (області інтересів):
Агрономія, рослинництво, насінництво, насіннєзнавство.
Готова до співпраці за наступними темами:
Дослідження посівних якостей та урожайних властивостей зерна зернових колосових культур. Технологія вирощування зернових колосових культур.
Контактні дані:
Безпалько Валентина Василіївна
61023, м. Харків, вул. Мироносицька, 92, ННІ механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка, кафедра «Оптимізація технологічних систем імені Т.П. Євсюкова».
т. +38-050-104-51-047
Посилання на індекс Хірша: Google-academy
ННІ МСМ © Сайт управляється системою uCoz 2018
Приєднуйтесь!
   

Пошук


Співробітництво 


Наукові видання 

.
кластер "Агротехніка"


.
Case Education


.
День механіка


Адреса
Україна, м. Харків,
пр. Московський, 45,
тел.: (057) 732-86-40,

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0