Освітні послуги ХНТУСГ імені Петра Василенка сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008
Субота, 16.12.2017, 12:14
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
МЕХАНОТРОНІКИ І СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
Головна Реєстрація Вхід  
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню

ДІЯЛЬНІСТЬ


Наші друзі

ХНТУСГ

ХНТУСГ

ННІ ТС

ННІ ЕКТ

ННІ БМ

ННІ ПХВ

Партнери

УПЭК

ЛКМЗ

Епіцентр

 Технічний прогрес В АПК
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту
Прогрес у науково-технічній сфері не стоїть на місці. Саме тому на базі Навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка щорічно організовується міжнародна науково-практична конференція "Технічний прогрес в АПК" для обміну досвідом між науковцями та виробничниками агропромислової сфери. В конференції приймають участь науковці більш ніж 20 вищих навчальний закладів з України та країн СНД.
Міжнародна науково-практична конференція
«ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС В АПК»
Харків, Україна

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Узагальнення наукових та практичних дос­ліджень у галузі механізації виробництва сільськогосподарської продукції на основі енергозберігаючих, екологічно безпечних технологій і розробки технічних засобів для різних форм господарювання.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Механотроніка технічних систем.
Секція 2. Тракторна енергетика.
Секція 3. Сільськогосподарські машини.
Секція 4. Експлуатація машинно-тракторного парку.
Секція 5. Безпека життєдіяльності.
Секція 6. Механізація тваринницьких ферм.
Секція 7. Якість, стандартизація та сертифікація.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Українська, російська, англійська.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тіщенко Леонід Миколайович – голова оргкомітету, ректор ХНТУСГ, академік НААН України, завідувач кафедри теоретичної механіки і деталей машин, д.т.н., професор.
Войтов Віктор Анатолійович – заступник голови оргкомітету, проректор з наукової роботи ХНТУСГ, д.т.н., професор.
Харченко Сергій Олександрович – заступник голови оргкомітету, завідувач кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова, к.т.н., доцент.
Мельник Віктор Іванович – заступник директора ННІ МСМ з науково-дослідної роботи, вчений секретар конференції, професор кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова, д.т.н.
Лебедєв Анатолій Тихонович – завідувач кафедри тракторів і автомобілів, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор.
Лук’яненко Володимир Михайлович – завідувач секції якості, стандартизації та сертифікації кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  к.т.н., доцент.
Пастухов Валерій Іванович – завідувач кафедри сільськогосподарських машин,д.т.н., професор.
Кірієнко Микола Максимович – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, к.т.н., доцент.
Бакум Микола Васильович – професор кафедри  сільськогосподарських машин, к.т.н., професор.
Антощенков Віктор Миколайович – в.о. директора ННІ МСМ, професор кафедри тракторів і автомобілів, к.т.н. доцент.
Романашенко Олександр Анатолійович – заступник директора ННІ МСМ, доцент кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П.Євсюкова.
Жиліна Олена Олександрівна – старший викладач кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Галич Іван Васильович – старший викладач кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Никифоров Антон Олексійович - старший викладач кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ СТАТЕЙ

Формат документа: Microsoft Office Word. Параметри сторінки: формат А4 (210x297), поля 2 см. Шрифт Times New Roman, розмір 14, між рядками інтервал одинарний.
Структура (згідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 (бюлетень ВАК України №1, 2003)) наступна:
- УДК
- НАЗВА СТАТТІ
- АВТОРИ
- УСТАНОВА
- АНОТАЦІЯ
- ТЕКСТ СТАТТІ
- СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- АНОТАЦІЯ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ
- АНОТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Всі три анотації повинні мати по 200 - 250 слів. Література, рисунки та таблиці оформляються відповідно вимог ВАК України.

ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор.
3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
4. Формулювання мети статті (постановка завдання).
5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
6. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

НАША АДРЕСА:

Україна, 61050, м. Харків, Московський проспект, 45, ХНТУСГ імені Петра Василенка, Дирекція ННІ МСМ. Карта проїзду

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

(057) 732-54-33 - Лук’яненко Володимир Михайлович, Жиліна Олена Олександрівна, E-mail: olenazhilina@gmail.com

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ!

ННІ МСМ © Сайт управляється системою uCoz 2017
Приєднуйтесь!
   

Пошук


Міжнародні зв'язки 
  • Партнери
  • Навчання
  • Стажування


Наукові видання 

.
кластер "Агротехніка"


.
Case Education


.
День механіка


Адреса
Україна, м. Харків,
пр. Московський, 45,
тел.: (057) 732-86-40,

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0